Medlemskap i Örsundsbro Båtklubb


Örsundsbro Båtklubb är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål att främja båtlivet.


STADGAR

Klubbens aktuella stadgar kan fås från sekreteraren (info@orsundsbrobatklubb.se) eller i klubblokalen när den är bemannad av styrelsen (varje måndag mellen kl 1900-2000 under sommarperioden).


ANSÖKAN

Medlemskap söker man genom att fylla i blanketten "Ansökan om medlemskap i Örsundsbro Båtklubb" (Klicka för blankett) och sända den till kassören (se Styrelsen) eller lämna den vid klubbhuset varje måndagkväll under perioden 1 april-15 oktober.


Som medlem i klubben med tillgång till båtplats måste man vara skriven inom gamla Lagunda kommun, vilket innebär följande område:


Ribbingebäck-Österunda-Långtora-Härkeberga-

Litslena-Svävsta-Hjälsta-Kulla-Frövi-Focksta.


Man kan söka om temporär båtplats/sommarkontrakt för en båtsäsong i taget och som beviljas i mån av plats. Ett sommarkontrakt kan även sökas av person som bor utanför medlemsområdet. Ansökan om sommarplats genom blanketten "Ansökan om sommarplats" (klicka för blankett).


Uppläggningsplatsen är endast tillgänglig för klubbens medlemmar.


Ansökan om rampmedlemsskap kan göras genom blanketten "Ansökan om rampmedlemsskap" (klicka för blankett).


ÄNDRA ADRESSUPPGIFTER ELLER UPPSÄGNING

Medlem som byter adress, avser att byta båt el dyl måste anmäla detta till styrelsen. Detta kan man göra via e-post (info@orsundsbrobatklubb.se)  eller genom att sända in blanketten "Anmälan om ändring i medlemskapet vid ÖBK"(klicka för blankett) till klubbens sekreterare. Samma blankett kan användas om man önskar lämna båtplats och/eller medlemskapet i ÖBK.