Klubbens miljöplan


Örsundsbro Båtklubbs hamn och dess närmaste farvatten finns i ett miljökänsligt område. Mälaren är viktig såväl som rekreationsområde som för försörjning av vatten för innevånarna i Mälardalsområdet. Det är därför viktigt att vi tillsammans slår vakt om och vårdar dessa resurser. Och det gör varje medlem i ÖBK genom att följa de anvisningar och riktlinjer som finns i klubbens miljöplanHAMN OCH VARVSOMRÅDET

Det är naturligt att vi håller rent och snyggt inom det område klubben arrenderar av Enköpings kommun. Efter sjö- och torrsättning ska varje båtägare ta hand om skräp och andra rester som finns runt den egna båten. Kommunens återvinningsanläggning på baksidan av ICA-butiken är lämplig att utnyttja för återvinningsbart avfall, annat måste båtägaren lämna vid Återbruket eller Avfallsstationen vid Annelund.BRÄNSLE, OLJOR, FÄRG MM

ÖBKs medlemmar rekommenderas att använda miljövänliga drivmedel och oljor där sådana finns tillgängliga. Endast godkända bottenfärger – dvs sådana som är tillåtna för ostkusten - och kemikalier får användas. Spolning av båtar får endast ske på båtuppställningsplatsen. Det är inte tillåtet att tvätta av båtar på klubbens gräsområden. Vid slipning och skrapning ska båtägaren svara för att färgrester inte blir kvar på marken under båten. Lämpligt är att vid sådana arbeten lägga en presenning el dyl under båten och samla upp färgresterna, som sedan lämnas som miljöfarligt avfall vid Återbruket. Glykol efter vinterns motorkonservering ska tas tillvara (lämpligt är att före sjösättningen starta motorn och samla upp kylvattnet med glykolrester i en hink vid avgasröret) – glykol ska inte släppas ut i Örsundaån. Medlemmarna i ÖBK rekommenderas att använda material och medel för t ex rengöring som skonar miljön.SOPOR OCH AVFALL

Varje båtägare i ÖBK och de som i övrigt besöker klubbens hamnområde ansvarar för borttransport och rätt hantering av avfall. Miljöfarligt avfall – hit räknas batterier, oljor, lösningsmedel m m -  får inte ens under någon kortare tid förvaras inom klubbens område utan ska genast tas om hand och lämpligen  lämnas vid Återbruket. Bil- och fritidsbatterier tas tillbaka av den som Du köpt batterierna av - Du har redan vid inköpet betalt 150 kr i miljöavgift för denna hantering .  De soptunnor som klubben ställer ut under båtsäsongen får endast användas av klubbens medlemmar och är endast avsedda för hushållssopor.TOALETTAVFALL

Medverka till bättre miljö genom att använda toalettservicen på land. För klubbens medlemmar finns en toalett i klubbstugan (koden till nyckeln till klubbhuset tillhandahålls av medlemmarna av klubbens styrelse). Tömning av portabel toatank (s k Porta-Potti) ska ske i toalett i land. Fast toalett i båten ska vara kopplad till hålltank och ska vara stängd för direktutsläpp. Hålltanken ska tömmas vid sugstation (en sådan finns f n vid Skarholmen och ÖBKs mastkran/ramp).