Styrelsen Örsundsbro Båtklubb 2018


LARS NÄRLUND

ORDFÖRANDE, HEMSIDA

Hasselvägen 7, 749 61 Örsundsbro,

0171-46 10 20

0706-90 70 10

lars.narlund@orsundsbrobatklubb.se


PER PETTERSSON

VICE ORDFÖRANDE, VARVSANSVARIG, BÅTPLATSANSVARIG

Nysätra Åloppe 24, 749 63 Örsundsbro, 072-240 15 17

per.pettersson@orsundsbrobatklubb.se 


MARTIN LÖFGREN

KASSÖR, VICE SEKRETERARE

Hagby 203, 740 20 Vänge,

070-533 36 20

018-39 70 04

martin.lofgren@orsundsbrobatklubb.se


GÖRAN CARELL

SEKRETERARE, VAKTANSVARIG

Enköpingsvägen 41 , 749 60 Örsundsbro, 072-963 94 80 goran.carell@orsundsbrobatklubb.se


MATS WIG

VARVSCHEF

Kastanjevägen 3, 749 61 Örsundsbro, 070-295 55 30

mats.wig@orsundsbrobatklubb.se


URBAN LAGERKVIST

ANSVARIG GRÖNYTOR, ÅRUM, CONTAINRAR

Lagundavägen 16, 749 61 Örsundsbro, 0730-37 58 05

urban.lagerquist@orsundsbrobatklubb.se


ISTO LAHTINEN

MILJÖANSVARIG, GRÖNYTOR, ÅRUM, CONTAINRAR

Gamla Landsvägen 171, 744 95 Vittinge, 070-595 11 43

Isto.lahtinen@orsundsbrobatklubb.se


STELLAN MOBERG

BRYGGANSVARIG, RAMP, MASTKRAN, LATRINTÖMNING, VATTEN

Torsvägen 10, 749 60 Örsundsbro,

0171-46 01 77

070-316 53 64

stellan.moberg@orsundsbrobatklubb.se


FREDRIK KARLSSON

BRYGGANSVARIG, RAMP, MASTKRAN, LATRINTÖMNING, VATTEN

Biskopskulla Viggeby 9, 745 96 Enköping,  070-696 92 64

fredrik.karlsson@orsundsbrobatklubb.se


CURT MATTSSON

KLUBBHUSANSVARIG, SUPPL.

Skolvägen 14, 749 60 Örsundsbro, 0708-69 15 75 kurth.mattsson@orsundsbrobatklubb.se