Styrelsen Örsundsbro Båtklubb 2019Per Pettersson

Ordförande, varvsansvarig, båtplatsansvarig

072-240 15 17

per.pettersson@orsundsbrobatklubb.se


Martin Löfgren

Kassör, vice sekreterare

070-533 36 20

018-39 70 04

martin.lofgren@orsundsbrobatklubb.se


Göran Carell

Sekreterare, vaktansvarig

072-963 94 80

goran.carell@orsundsbrobatklubb.se


Urban Lagerkvist

Grönytor, årum, containrar

0730-37 58 05

urban.lagerquist@orsundsbrobatklubb.se


Fredrik Karlsson

Bryggansvarig, ramp, mastkran, latrintömning, vatten

070-696 92 64

fredrik.karlsson@orsundsbrobatklubb.se


Lars Närlund

Klubbhusansvarig, vice ordförande

0706-90 70 10

0171-46 10 20

lars.narlund@orsundsbrobatklubb.se


Ronny Södergren

Bryggansvarig, ramp, mastkran, latrintömning, vatten

070-86 52 655

ronny.sodergren@orsundsbrobatklubb.se


Lars-Fredrik Karlsson

Grönytor, årum, containrar

070-320 62 85

lars-fredrik.karlsson@orsundsbrobatklubb.se


Edvin Friederich

Webbansvarig

0708-555 659

edvin.friederich@orsundsbrobatklubb.se