Orsundsbrobatklubb.se © 2008 

Välkommen till Örsundsbro Båtklubb

Örsundsbro Båtklubb (ÖBK) är belägen i Örsundaån i norra Mälaren (Sjökort Mälaren Norra, position 59o44'11''N   17o18'55''E).

Örsundsbro är ett litet samhälle utefter R55 mellan Uppsala och Enköping med goda bussförbindelser. I samhället finns bl a en ICA-butik, en obemannade bensin/dielsel mack ca 2 km från hamnen, två pizzerior. Här finnsd även en outlet-butik med glas och porslin.

Aktuellt för ÖBKs medlemmar:  

Hamnen

 

Inloppet till Örsundaån har en fast utprickning. Utprickningen - två röda och två gröna farledsmärken - ligger ca 20 m (59o44'07''N 17o23'31''E) öster om åmynningen. Djupet på grundaste stället är ca 2 m.

Djupet i Örsundaån fram till bron genom samhället är ca 3,5 m mitt i farleden vid normalvattenstånd. I hamnområdet och dess närhet finns, förutom klubbens hamn med ca 100 båtplatser, en gästbrygga med tre platser (längs med eller med ankare) samt tre privata hamnar.

Klubbhamnen är utrustad med mastkran, som klarar mast upp till 18 över vattenytan, samt en låst ramp (se Regler vid anvädning av rampen vid Örsundsbro Båtklubb).

Klubbhuset, som endast är tillgänglig för medlemmar i ÖBK, är väl utrustad med pentry (varmt och kallt vatten samt kokmöjligheter) och en toalett (som endast kan nås innifrån klubbhuset).

Vid klubbens bryggor finns vatten (nyckel krävs) och el tillgänglig.

Klubbhuset

Från och med måndag 24 april  och fram till 2 oktober, kommer klubbhuset att vara bemannat varje måndag mellan 19.00 och 20.00. Undantag för juli månad, då det kan vara obemannat p.g.a semester.

 

 

 

Viktiga datum 2017

 

 

Sjösättning:

 

Lördag 22 april, kl. 08.00 (föranmälan senast 15/4)

 

Lördag 6 maj, kl. 08.00 (allmän)

 

Städdag: Måndag 8 maj, kl. 18.00

 

 

Städ och arbetsdag: Torsdag 5 oktober,kl. 18.00

 

Utplacering av vaggor och vagnar. Allmän städning och uppsnyggning av hamnområdet. Medtag gärna egna redskap, såsom kratta, skyffel, m.m.

 

 

OBS! Upptagning flyttad två veckor framåt, med anledning av militärövning i området!

 

 

Upptagning: Lördag 7 oktober, kl.08.00

 

Kl. 08.00 vid klubbhuset

ca 10.00 flyttar kranen till plats mitt för brandstationen

ca 12.30 står kranen vid brofundamentet

 

Obs. att tiderna 10.00 och 12.30 är preliminära.

 

Det är viktigt att alla båtägare som ska lyfta sina båtar under dagen har vagnar och vaggor i ordninng och på plats, för att inte försena lyftjobbet.

 

 

 

 

Årsmöte: Måndag 27 november, kl. 19.00

 

Frågor och ärenden ska vara styrelsen tillhanda minst en månad före årsmötet. Skickas till sekreteraren Sten-Åke Sundqvist, gärna via mail till:

stenake.sundkvist@gmail.com

 

Örsundsbro Båtklubb, Ölstavägen 8, 749 61 Örsundsbro, info@orsundsbrobatklubb.se

Från fågellivet i Örsundaån

Pg: 487 81 52-0           Bg: 495-65 79   Orgnummer: 802462-1842 Swishnummer 1230298513

Webansvarig: Anders Ekered      2011-12-12